• ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

  ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  Καλέστε μας
 • ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

  ΑΓΟΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΣΥΜΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

  Καλέστε μας
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

  ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

  Καλέστε μας

 

aposirsi moto

Η Εταιρεία μας

 

Η Moto Crash είναι η Πρώτη Εταιρεία στην Αττική με κύριο αντικείμενο της την Απόσυρση τρακαρισμένων μοτοσυκλετών αλλά και χαλασμένων μοτοσυκλετών ασύμφορων επισκευής.

Αναλαμβάνουμε την σωστή πληροφόρηση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την Οριστική Διαγραφή της μοτοσυκλέτας σας.

Μεταφέρουμε την μοτοσυκλέτα από το χώρο σας με δικά μας μέσα και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της απόσυρσης και οριστικής διαγραφής της χωρίς καμία χρέωση.

Η μόνη υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων.

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα κερδίσετε περισσότερα...

 

 


Υπηρεσίες

αποσυρση μοτοσυκλετων

Απόσυρση Μοτοσυκλετών

MotoCrash

Αναλαμβάνουμε την Μεταφορά και Απόσυρση της Μοτοσυκλέτας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.

aposirsi moto

Οριστική Διαγραφή Μοτοσυκλετών

MotoCrash

Αναλαμβάνουμε την Οριστική Διαγραφή και την Μεταφορά της Μοτοσυκλέτας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.

aposirsi moto

Ανακύκλωση Μοτοσυκλετών

MotoCrash

Αναλαμβάνουμε την Μεταφορά και Ανακύκλωση της κατεστραμένης Μοτοσυκλέτας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.

aposirsi moto

Αγορά Μοτοσυκλετών

MotoCrash

Αγορά τρακαρισμένων, ασύμφορων προς επισκευή Μοτοσυκλετών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

aposirsi moto

Δικαιολογητικά

Για την Ανακύκλωση - Οριστική Διαγραφή Δίκυκλου ανάλογα με τον κυβισμό του κινητήρα και το πρόσωπο στο οποίο ανήκει απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50cc

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας δικύκλου χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
2. Κρατική πινακίδα.
3. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
4. Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, τα ανωτέρω 3 & 4 απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

1. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδας και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών:(Περιφέρεια Αττικής - Τομέας Δυτικής Αθήνας - Περιστέρι - Τρώων 1 & Χαλκίδος - ΤΚ. 12133).
2. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
3. Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

4. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, τα ανωτέρω 3 & 4 απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ Ή ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
2. Κρατική πινακίδα.
3. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
4. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
5 . Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, του εκπροσώπου της εταιρείας.
6. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

1. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
2. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδας και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών:(Περιφέρεια Αττικής - Τομέας Δυτικής Αθήνας - Περιστέρι - Τρώων 1 & Χαλκίδος - ΤΚ. 12133).
3. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
4. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
5. Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, του εκπροσώπου της εταιρείας.
6. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ε.Π.Ε) Ή (Ι.Κ.Ε) Ή (Α.Ε)

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
2. Κρατική πινακίδα.
3. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
4. Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια)
5. Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, του εκπροσώπου της εταιρείας.
6. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
2. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδας και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών:(Περιφέρεια Αττικής - Τομέας Δυτικής Αθήνας - Περιστέρι - Τρώων 1 & Χαλκίδος - ΤΚ. 12133).
3. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
4. Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ (εάν υπάρχει) που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια.
5. Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορά και διαγραφή της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, του εκπροσώπου της εταιρείας.
6. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΩΣ 50cc

Προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικής διαγραφής στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

1. Φωτοτυπία διαγραφής από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.
2. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
3. Εξουσιοδότηση για μεταφορά της μοτοσυκλέτας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.


aposirsi moto

Δίκτυο Συνεργατών


Η Εταιρεία μας διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο συνεργατών το οποίο απαρτίζουν, Πραγματογνώμονες, Μηχανικοί μοτοσυκλετών, Διεκπεραιωτές και Μεταφορείς.

Σκοπός μας είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής κι αν βρίσκεστε.

Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η μοτοσυκλέτα επιλέγουμε και τον συνεργάτη που θα είναι διαθέσιμος να εξυπηρετήσει Άμεσα.

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή της μοτοσυκλέτας έως και την οριστική διαγραφή της (όταν το δίκυκλο δεν βρίσκεται σε ακινησία στη ΔΟΥ) είναι περίπου τρείς (3) εργάσιμες και σας αποστέλλετε με εταιρεία Courier στην διεύθυνση που δηλώσατε.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας αναζητούμε συνεχώς νέους συνεργάτες σε όλη την Αττική.

 

 

Επικοινωνία

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, ή να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Ωράριο λειτουργείας :
 • Δευτέρα - Παρασκευή από 10:00 -18:00
 • Σάββατο από 10:00 -14:00
 • Τηλέφωνο: (+30) 2110130826
 • Email: info@motocrash.gr


 

* Πατώντας Αποστολή συναινείτε στην Αποστολή και χρήση των στοιχείων σας για επικοινωνία και αποστολή ενημερώσεων.